Eлектротехничар за термичке и расхладне уређаје

(BGSG SI 4E05S)

Кроз школовање у трајању од четири године, ученици се оспособљавају за послове у области пројектовања и сервисирања термичких и расхладних уређаја у домаћинствима и расхладним системима.
Запошљавају се у предузећима, сервисима и фирмама које се баве пројектовањем, извођењем и поправљањем система и уређаја за грејање и хлађење.