директор школе:            

Ранка Вујичић,  дипл. инж. електротехнике                       2632-045


                        помоћник директора:

            Борјан Радојевић, дипл. инж. орг. наука                2627-784  лок. 23

                           

                        секретар школе:

            Милош Димић, дипл. правник                        2627-784

                

                         стручни сарадници: 

           Славица Чарапић, дипл. педагог                              2627-784  лок. 20

           Нада Чутурило, дипл. психолог                                 2627-784  лок. 22    

      

                организатор практичне наставе:  

                         Лина Ђорђевић                                         2635-768  лок. 11

        

           референт службе за ванредне ученике:

                         Елфа Адровић                                           2635-768  лок. 19 

                           

               лице за заштиту података о личности :

                      Дафина Жагар Марков                                 2627-784