директор школе:            

Ранка Вујичић,  дипл. инж. електротехнике                       2632-045


                        помоћник директора:

            Борјан Радојевић, дипл. инж. орг. наука                2627-784  лок. 23

                           

                        секретар школе:

            Миланка Цвитковић, дипл. правник                        2627-784

                

                         стручни сарадници: 

           Славица Чарапић, дипл. педагог                              2627-784  лок. 20

           Бранка Достанић, дипл. психолог                             2627-784 лок. 22    

      

                организатор практичне наставе:  

           Момчило Радивојевић, дипл. ел. инж.                      2635-768  лок. 11

        

           референт службе за ванредне ученике:

                         Радмила Марковић                                      2635-768  лок. 19