Pravilnik o blizem uredjivanju postupka nabavki-20.pdf

PLAN JAVNIH NABAVKI ETS STARI GRAD 2021..xlsx

ETS Stari grad PONOVNI-Poziv za podnošenje ponuda za nabavku- radova na tek odz. fasade 2.3.1-20.

ETS Stari grad-Poziv za podnošenje ponuda za nabavku- radova na tek odz. fasade 2.3.1-20

Obavestenje o zakljucenju ugovora za JNMV dobara el.energ. 1.1.1-2020

odluka o dodeli ugov za JNMV dob.el.energ

POZIV za podosenje ponuda za nab.el.ener. 1.1.1-2020.pdf

Konkursna dokument- el.energije 1.1.1-20.pdf

Obavestenje o obustavi ponovlj. JNMV 1.3.4-2019.

Odluka o obust.pon.postupka JNMV 1.3.4-19 nabavka radova na tekucem odrz.fasade

Konkursna dokument.za ponov.1.3.4-19 JNMV -radova tekuce odrzavanje fasade

POZIV za ponovno podn. ponuda za JNMV radova -1.3.4-19 tekuce odrzavanje fasade

Plan nabavki za 2020

Obavestenje o obustavi JNMV 1.3.4-2019-radovi na tek. odrz. fasade

Odluka o obustavljanju postupka JNMV radova tekuce odrz. 1.3.4-19.

POZIV za podn. ponuda za JNMV radova -1.3.4-19 tekuce odrzavanje fasade

Konkursna dokumen1.3.4-19 JNMV -radova tekuce odrz. fasade

 Izmena plana-PLAN2019PROSV07002980etssg120920191-4.pdf

 

Obavestenje o obustavi postupka JNMV radova 1.3.2-2019-.doc

Odluka o obustavljanju postupka JN-radova zamena vrata sa štokom prostorija 1.3.2-2019.PDF 

Konkursna dokumentacija za ponovljenu JNMV -radova zamena vrata sa štokom prostorija 1.3.2-19.pdf

Ponovni POZIV za podn. ponuda za JNMV radova - zamena vrata sa štokom prostorija 1.3.2-19.pdf

 

Obavestenje o obustavi JNMV 1.3.2-2019.pdf

Odluka o obustavljanju postupka radova 1.3.2.PDF

 POZIV za podn. ponuda za JNMV radova - zamena vrata sa štokom prostorija 1.3.2-19.pdf

Konkursna dokumentacija JNMV -radova zamena vrata sa štokom prostorija1.3.2-19.pdf

 

 

Izmena Plana javnih nabavki za 2019.pdf

Obavestenje o zakljucenju govora za JNMV 1.3.1-2019.docx

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 1.3.1-2019. Zamena podova u hodnicima skole

Obavestenje o prduzetku roka za podnosenje ponuda za nabavku radova 1.3.1-19 zamena podova u hodnicima skolskog objekta.pdf

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije JNMV 1.3.1 zamena podova u hodnicima skolskog objekta.pdf

Odgovor na pitanje ponudjača povodom JNMV 1.3.1-19.pdf

POZIVza dost ponude za JNMV-zamena podova u hodnicima školskog objekta na 2.3.i 4. spratu skole.pdf

konkursna dokumentacijaJNMV-radova zamena podova u hodnicima školskog objekta na 2.,3., i 4. spratu 1.3.1-19.pdf

 

Javna nabavka male vrednosti dobara- nabavka električne energije 1.1.1/2019

Obavestenje o zakljucenju ugovora za JNMV dobara el.energ. 1.1.1-2019.docx

Odluka o dodeli ugovora JNMV 1.1.1-19IMG_0001.pdf

POZIV za podosenje ponuda za JNMV-elektricne energije 1.1.1-2019.pdf

Konkursna dokumentacija za nabavku el.energije1.1.1-19.pdf

 

Plan javnih nabavki-etssg2019.pdf

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN-1.1.1-18nabavka racunara i racun opreme.doc

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 1.1.1-18 nabavka racunara i racunarske opreme

Poziv za podnosenje ponuda za JNMV - RACUNARI I RACUNARSKA OPREMA 1.1.1-2018.pdf

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JNMV- RACUNARI I RACUNARSKA OPREMA 1.1.1-2018.pdf

Obavestenje o zakljucenju govora za JNMV dobara el.energ. 1.1.3-2018

Odluka o dodeli Ugovora za JNMV 1.1.-2018 nab el.energije

Poziv za podnosenje ponude za JNMV el energija 1.1.3-18

Konkursna dokumentacija za nabavku el.energije1.1.3-18

 

Obavestenje o zakljucenju govora za JNMV 1.3.1-2017.docx

Odluka o dodeli Ugovora za JNMV 1.3.1-17str2.pdf

Izmenjena konkursna dokumentacija za nabavku radova 1.3.1/17 od 12.03.2018

Obavestenje o zakljucenom ugovou za nabavku softvera JNMV-17

obavvestenje o dodeliugovoraJNMV softvera

Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 1.1.3-2017nabavka softvera

Konkursna dokumentacija-za JNMV- softverа 1.1.3-2017

obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava

Zahtev za dodatnim informacijama i pojasnjenjima za nabavku radova zamena parketa 1.3.1-2017

Obavestenje o zaključenom ugovoru JNMV- nabavka racunara i racunarske opreme

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 1.1.1-17 nabavka racunara i racunarske opreme

POZIVza podnosenje ponuda za JNMV-radova zamena parketa

Konkursna dokumentacijaJNMV-radova zamena parketa u fiskulturnoj sali 1.3.1-17

Poziv za podnosenje ponuda zaponovljenu JNMV 1.1.1-2017

Konkursna dokumentacija-za ponovljenu JNMV-RACUNARSAKA OPREMA 1.1.1-2017

Obaveštenje o obustavi postupka

odluka o obustavi

Konkursna dokumetacija

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV nabavka racunara i racunarske oprema

Odluka o dodelu Ugovora JNMV1.1.4-2017

Izmena-konkursna dokumentacija

POZIV za podosenje ponuda za JNMV-elektricne energije 1.1.4-2017.doc

Konkursna dokumentacija za nabavku el.energije.docx

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ETS Stari grad.pdf

Plan za javne nabavke za 2018. godinu

Izmena Plana nabavki za 2018 godinu

Izmena Plana javnih nabavki za 2018 od 12-9-2018.pdf