Odluka o dodeli ugovora za JNMV 1.1.1-18 nabavka racunara i racunarske opreme

Poziv za podnosenje ponuda za JNMV - RACUNARI I RACUNARSKA OPREMA 1.1.1-2018.pdf

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JNMV- RACUNARI I RACUNARSKA OPREMA 1.1.1-2018.pdf

Obavestenje o zakljucenju govora za JNMV dobara el.energ. 1.1.3-2018

Odluka o dodeli Ugovora za JNMV 1.1.-2018 nab el.energije

Poziv za podnosenje ponude za JNMV el energija 1.1.3-18

Konkursna dokumentacija za nabavku el.energije1.1.3-18

 

Obavestenje o zakljucenju govora za JNMV 1.3.1-2017.docx

Odluka o dodeli Ugovora za JNMV 1.3.1-17str2.pdf

Izmenjena konkursna dokumentacija za nabavku radova 1.3.1/17 od 12.03.2018

Obavestenje o zakljucenom ugovou za nabavku softvera JNMV-17

obavvestenje o dodeliugovoraJNMV softvera

Poziv za podnosenje ponuda za JNMV 1.1.3-2017nabavka softvera

Konkursna dokumentacija-za JNMV- softverа 1.1.3-2017

obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava

Zahtev za dodatnim informacijama i pojasnjenjima za nabavku radova zamena parketa 1.3.1-2017

Obavestenje o zaključenom ugovoru JNMV- nabavka racunara i racunarske opreme

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 1.1.1-17 nabavka racunara i racunarske opreme

POZIVza podnosenje ponuda za JNMV-radova zamena parketa

Konkursna dokumentacijaJNMV-radova zamena parketa u fiskulturnoj sali 1.3.1-17

Poziv za podnosenje ponuda zaponovljenu JNMV 1.1.1-2017

Konkursna dokumentacija-za ponovljenu JNMV-RACUNARSAKA OPREMA 1.1.1-2017

Obaveštenje o obustavi postupka

odluka o obustavi

Konkursna dokumetacija

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV nabavka racunara i racunarske oprema

Odluka o dodelu Ugovora JNMV1.1.4-2017

Izmena-konkursna dokumentacija

POZIV za podosenje ponuda za JNMV-elektricne energije 1.1.4-2017.doc

Konkursna dokumentacija za nabavku el.energije.docx

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ETS Stari grad.pdf

Plan za javne nabavke za 2018. godinu

Izmena Plana nabavki za 2018 godinu

Izmena Plana javnih nabavki za 2018 od 12-9-2018.pdf