Радионице за практичну наставу

                    

               

Део макета и опреме за реализацију практичне наставе

           

Повезивање степенишног аутомата у згради    Повезивање електричне инсталације у купатилу
завршни радови ученика

                   

Макета електричне пећнице                Повезивање стакло-керамичке равне плоче
завршни радови ученикаПовезивање обичне и аутоматске грејне плоче
завршни рад ученика