ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

Кроз школовање у трајању од четири године, ученици се оспособљавају за послове администрирања и сервисирања рачунара и рачунарских система и програмирања и коришћења рачунарских апликација у пословне сврхе.

Запошљавају се као администратори, сервисери, програмери и оператери на рачунару.

   I II  III  IV 
 Српски језик и књижевност  3
 Енглески језик  2
 Физичко васпитање  2
 Математика  3   3  3
 Рачунарство и информатика  0+2      
 Историја  2      
 Географија      
 Хемија  2      
 Ликовна култура  1      
 Биологија  2      
 Социологија са правима грађана      
 Грађанско васпитање/Верска настава  1  1  1
 Изборни програм      2
 Физика  2  2    
 Основе електротехнике  3+1  2+1    
 Рачунарска графика и мултимедија  0+2      
 Увод у архитектуру рачунара  2      
 Рачунарски хардвер    0+2+12    
 Електроника    2+1  2+1  
 Софтверски алати     0+2   0+2   
 Оперативни системи    0+3+30  0+3+18  
 Програмирање    0+2+18  0+2+24   0+3+30 
 Микроконтролери и микрорачунари     1+2+30   2+2+30
 Рачунарске мреже     2+1+18   
 Рачунарска логика     2+1   
 Одржавање рачунарских система       0+3+30 
 Рачунари у системима управљања        1+2
 Техничка документација       0+2 
 Предузетништво       0+2 
 Практична настава  0+2 0+2     

број часова недељно: теорија + вежбе + блок настава (годишње)