Преквалификација

Након завршетка редовног школовања постоји хоризонтална проходност образовних профила истог степена стручности.

Доквалификација

Постоји вертикална проходност која омогућава након завршетка трогодишњег образовања наставак образовања у четворогодишњем трајању уз полагање диференцијалних испита.

Контакт :

Адровић Елфа, референт за ванредне ученике

011/ 263-57-68