​Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

Ученици се школују три године за послове поправке и сервисирања термичких и расхладних уређаја у домаћинству и послове у великим расхладним системима.
Могу се запослити у сервисима за кућне апарате и предузећима која у својим технолошким процесима имају термичке и расхладне уређаје.

предмет  разреди \ број часова недељно 
   I  II  III
 Српски језик и књижевност  3   2   2 
 Енглески језик   2    2   2 
 Историја  3    
 Географија  2    
 Физичко васпитање  2  2 2
 Математика  3  2 2
 Рачунарство и информатика  4    
 Музичка уметност  1    
 Ликовна култура  1    
 Физика  2    
 Хемија  2    
 Екологија и заштита животне средине  1    
 Основе електротехнике  3  2  
 Техничко цртање  2    
 Практична настава  8 24+120**  24+180**
 Електрична мерења    2+2*  
 Електроника    2+2*  
 Електричне инсталације    2  
 Електротермички уређаји    2  
 Устав и права грађана      1
 Економика и организација предузећа      2
 Електричне машине      2
 Расхладни уређаји      3
 Верска настава \ Грађанско васпитање  1  1  1

*лабораторијске вежбе
**настава у блоку