Електротехничар аутоматике

Кроз школовање у трајању од четири године, ученици се оспособљавају за послове везане за аутоматизоване системе, аутоматско управљање и регулацију у производним процесима, као и за компјутерску контролу тих процеса.
По завршетку школовања могу се запослити у свим предузећима где постоје аутоматизовани системи, у пројектним бироима и службама одржавања.
Образовање могу наставити на свим факултетима и високим школама.
 предмет разред \ број часова недељно 
  I  II  III  IV
 Српски језик и књижевност  3
 Енглески језик  2 2
 Историја  2 2    
 Географија      
 Физичко васпитање  2 2 2
 Математика
 Рачунарство и информатика      
 Музичка уметност      
 Ликовна култура      
 Физика 2    
 Биологија      
 Основе електротехнике    
 Рачунарска графика и мултимедија  4      
 Практична настава  4    
 Електротехнички материјали      
 Електрична мерења    1+2*    
 Примена рачунара у електротехници      
 Електротехника 1    3+2*    
 Елементи аутоматизације    2 3+4*+60**   
 Мерења у електроници     2+2*   
 Електроника 2     2+2*   
 Дигитална електроника     2+2*  
 Социологија      
 Философија        2
 Рачунари и програмирање        2+2*+60**
 Устав и права грађана        1
 Економика и организација предузећа        2
 Мерења у аутоматици        2+2*+60**
 Електричне машине са регулацијом електромоторног погона        2+2*
 Системи аутоматског управљања        2+2*+60**
 Рачунари у системима управљања        2+2*+60**
 Микропроцесори са елементима програмирања        2+2*
 Верска настава\Грађанско васпитање  1  1
*лабораторијске вежбе
**блок настава