Настава у кабинетима, лабораторијама и радионицама

​Материјално техничка опремљеност школе пружа солидне услове за реализацију образовно васпитног рада.
Поред учионица за теоријску наставу, школа поседује кабинете за реализацију наставе предмета Рачунарска графика и мултимедија, Рачунарство и информатика и Примена рачунара у електротехници.
У специјализованом мултимедијалном кабинету 220 одржавају се предавања, радионице, презентације и семинари.
Лабораторијске вежбе из ужестручних предмета одвијају се у осам модерно опремљених лабораторија.
Ученици примењују теоријска знања, развијају способности и вештине и стичу део практичних знања у школским радионицама за Практичну наставу.