Извештај о финансијском пословању школе за 2018. годину:

strana01  strana02  strana03  strana04   strana05  strana06  strana07  strana08  strana09  strana010  strana011  strana012  strana013         

Извештај о финансијском пословању школе за 2019. годину:

Izvestaj o finansijskom poslovanju-2019

Финансијски план и извештај о финансијском пословању школе за 2020. годину:

Финансијски план школе за 2020. годину

Финансијски план школе за 2020.годину ребаланс

Извештај о финансијсом пословању ЕТШ Стари град за 2020. godinu

Финансијски план и извештај о финансијском пословању школе за 2021. годину:

Финансијски план школе за 2021. годину

Извештај о финансијском пословању ЕТШ Стари град за 2021