Извештај о финансијском пословању школе за 2018. годину:

strana01  strana02  strana03  strana04   strana05  strana06  strana07  strana08  strana09  strana010  strana011  strana012  strana013         

Извештај о финансијском пословању школе за 2019. годину:

Izvestaj o finansijskom poslovanju-2019

Финансијски план и извештај о финансијском пословању школе за 2020. годину:

Финансијски план школе за 2020. годину

Финансијски план школе за 2020.годину ребаланс

Извештај о финансијсом пословању ЕТШ Стари град за 2020. godinu

Финансијски план и извештај о финансијском пословању школе за 2021. годину:

Финансијски план школе за 2021. годину

Извештај о финансијском пословању ЕТШ Стари град за 2021

Финансијски план и извештај о финансијском пословању школе за 2022.годину:

Finansijski plan 2022. godina

Finansijski izveštaj za 2022. godinu

Prvi rebalans za 2022. godinu

Drugi rebalans za 2022. godinu

Treći rebalans za 2022. godinu

Četvrti rebalans za 2022. godinu