План и програм рада СИРТ :
-формирање и представљање секције заинтересованим ученицима, представљање могућих тема, предлози за нове теме и дефинисање термина и локација рада секције
-контактирање са стратешким партнерима школе и могућим донаторима рачунарске опреме потребне за рад секције
-контактирање са предавачима и договори о предавањима у школским просторијама
-припрема опреме, инвентара и локација у школи на којима ће се одржавати секција
-сакупљање информација о потребним радовима на рачунарској мрежи и рачунарској опреми у школи
-администрирање рачунара, рачунарске мреже и рачунарске опреме
-припрема и реализација предавања и радионица из области програмирања (програмски језици С, С++, Јаva, JavaScript, Ruby, Pyton...), администрирање рачунара и рачунарских мрежа, сервисирање рачунара и рачунарске опреме, информатичке технологије у тренду, посебне теме (запослење у ИТ индустрији у Србији, израда апликација за мобилне ИТ уређаје...)

Пајтон курс
01. час : okruzenje

02. час : string

03. час : promenjive

04. час : konverzija

05. час : odlucivanje

06. час : while petlja

07. час : for petlja

ORACLE kurs materijal : Database Design and Programming with SQL

001 uvod u baze podataka

002 entiteti i atributi

004 uvod u relacije

005 supertipovi i subtipovi

006 biznis pravila

007 transferabilnost

008 tipovi relacija

009 crud analiza

010 jedinstveni identifikatori

011 normalizacija

012 lukovi

013 rekurzivne relacije

014 podaci i protok vremena

015 relaciona baza podataka

016 mapiranje

017 apex

018 osnovni sql iskazi

019 rad sa redovima

020 operatori uporedjivanja

021 logicki operatori

022 order by

023 uvod u funkcije

024 znak i broj funkcije

025 date funkcije

026 konverzije

027 joins I

028 joins II