План и програм рада СИРТ :
-формирање и представљање секције заинтересованим ученицима, представљање могућих тема, предлози за нове теме и дефинисање термина и локација рада секције
-контактирање са стратешким партнерима школе и могућим донаторима рачунарске опреме потребне за рад секције
-контактирање са предавачима и договори о предавањима у школским просторијама
-припрема опреме, инвентара и локација у школи на којима ће се одржавати секција
-сакупљање информација о потребним радовима на рачунарској мрежи и рачунарској опреми у школи
-администрирање рачунара, рачунарске мреже и рачунарске опреме
-припрема и реализација предавања и радионица из области програмирања (програмски језици С, С++, Јаva, JavaScript, Ruby, Pyton...), администрирање рачунара и рачунарских мрежа, сервисирање рачунара и рачунарске опреме, информатичке технологије у тренду, посебне теме (запослење у ИТ индустрији у Србији, израда апликација за мобилне ИТ уређаје...)

Курс "Учење програмирања помоћу програмског језика Пајтон и Pygame модула"
 okruzenje   001 funkcija izlaza   002 stringovi   001 radionica    003 uslovi    002 radionica     004 petlje    003 radionica    005 liste

004 radionica   006 funkcije   005 radionica   007 rad sa fajlovima   006 radionica   008 objekti   007 radionica   023_nasledjivanje

024_008_radionica   025_gui_alati   026_vidzeti   027_009_radionica   028_pygame_crtanje   029_010_radionica

 

ОRACLE kurs materijal : Database Design and Programming with SQL

001 uvod u baze podataka   002 entiteti i atributi  004 uvod u relacije 005 supertipovi i subtipovi   006 biznis pravila  007 transferabilnost  008 tipovi relacija 

009 crud analiza  010 jedinstveni identifikatori   011 normalizacija   012 lukovi   013 rekurzivne relacije  014 podaci i protok vremena  015 relaciona baza podataka 

016 mapiranje    017 apex   17a apex   018 osnovni sql iskazi   019 rad sa redovima   020 operatori uporedjivanja   021 logicki operatori    022 order by 

 023 uvod u funkcije  024 znak i broj funkcije   025 date funkcije   026 konverzije   027 joins I   028 joins II   sql01 29 group by funkcije   30 group by izrazi 

31 podupiti   32 insert update delete   33 rad sa tabelama   34 ogranicenja   35 pogledi   36 sekvence  37 uloge  38 transakcije 

даље