План и програм рада СИРТ :
-формирање и представљање секције заинтересованим ученицима, представљање могућих тема, предлози за нове теме и дефинисање термина и локација рада секције
-контактирање са стратешким партнерима школе и могућим донаторима рачунарске опреме потребне за рад секције
-контактирање са предавачима и договори о предавањима у школским просторијама
-припрема опреме, инвентара и локација у школи на којима ће се одржавати секција
-сакупљање информација о потребним радовима на рачунарској мрежи и рачунарској опреми у школи
-администрирање рачунара, рачунарске мреже и рачунарске опреме
-припрема и реализација предавања и радионица из области програмирања (програмски језици С, С++, Јаva, JavaScript, Ruby, Pyton...), администрирање рачунара и рачунарских мрежа, сервисирање рачунара и рачунарске опреме, информатичке технологије у тренду, посебне теме (запослење у ИТ индустрији у Србији, израда апликација за мобилне ИТ уређаје...)

Пајтон курс
01. час : okruzenje

02. час : string

03. час : promenjive

04. час : konverzija

05. час : odlucivanje

06. час : while petlja

07. час : for petlja

ORACLE kurs materijal : Database Design and Programming with SQL

001 uvod u baze podataka

002 entiteti i atributi

004 uvod u relacije

005 supertipovi i subtipovi

006 biznis pravila

007 transferabilnost

008 tipovi relacija

009 crud analiza

010 jedinstveni identifikatori

011 normalizacija

012 lukovi

013 rekurzivne relacije

014 podaci i protok vremena

015 relaciona baza podataka

016 mapiranje

017 apex

17a apex

018 osnovni sql iskazi

019 rad sa redovima

020 operatori uporedjivanja

021 logicki operatori

022 order by

023 uvod u funkcije

024 znak i broj funkcije

025 date funkcije

026 konverzije

027 joins I

028 joins II

sql01 29 group by funkcije

30 group by izrazi

31 podupiti

32 insert update delete

33 rad sa tabelama

34 ogranicenja

35 pogledi

36 sekvence

37 uloge

38 transakcije