Добродошли у ЕТШ "Стари град"

Добродошли у ЕТШ "Стари град"

Добродошли у ЕТШ "Стари град"

Добродошли у ЕТШ "Стари град"
Електротехничка школа "Стари град" уписује ученике у 1.разред за школску 2016/2017.годину у подручју рада електротехника

Образовни профили у трогодишњем трајању :
Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје (BGSG SI 3E17S) 15 ученика
Електромонтер мрежа и постројења (BGSG SI 3E18S)
15 ученика

Образовни профили у четворогодишњем трајању :
Електротехничар за термичке и расхладне уређаје (BGSG SI 4E05S) 30 ученика
Електротехничар аутоматике (BGSG SI 4E02S) 30 ученика
Електротехничар енергетике (BGSG SI 4E04S) 60 ученика
Електротехничар рачунара (BGSG SI 4E08S) 30 ученика


View Elektotehnička škola Stari grad>на већој мапи